Bahan Baharu 2011

Pengguna-pengguna budiman,

Dimaklumkan bahawa Perpustakaan USIM akan mengemaskini senarai bahan baharu yang berstatus available pada setiap bulan.

Sila klik pada pautan di bawah untuk mengetahui mengenainya dengan lebih lanjut.


    Diharapkan informasi ini akan dapat membantu anda sekalian mencari bahan-bahan yang berkenaan di Perpustakaan.