Pencapaian 2005

Tahun 2005

1. Tempat Pertama – Konvensyen Kumpulan Inovatif & Kreatif Peringkat Universiti