Pencapaian 2006

Tahun 2006

1. Tempat Pertama – Pidato Kualiti USIM

2. Tempat Kedua – Konvensyen Kumpulan Inovatif & Kreatif Peringkat Universiti