Pencapaian 2008

Tahun 2008

1.  Tempat  Pertama – Eksplorasi Kualiti USIM

2. Tempat Kedua – Konvensyen Kumpulan Inovatif & Kreatif Peringkat Universiti